INSTAGRAM-ARVONNAN SÄÄNNÖT

 1. Arvonnan järjestäjänä toimii Suomisen Maito Oy, Tarvasjoentie 25, 21380 Aura, 0576380-8 (myöhemmin tässä tekstissä “Arvonnan järjestäjä”).
 2. Arvontaan voi osallistua järjestäjän Instagram-profiiliissa tehdyssä arvontajulkaisussa, julkaisun tekstissä mainittuna aikana.
 3. Arvontaan voivat osallistua kaikki Suomessa asuvat, 18 vuotta täyttäneet luonnolliset henkilöt. Osallistumisoikeutta ei kuitenkaan ole niiden yritysten työntekijöillä ja heidän perheenjäsenillään, jotka ovat olleet tekemisissä tämän arvonnan järjestelyjen kanssa.
 4. Osallistuakseen arvontaan tulee kilpailijan kommentoida Arvonnan järjestäjän Instagram-profiilissa olevaa arvontajulkaisua julkaisussa annettujen ohjeiden mukaan.
 5. Arvonta suoritetaan viimeistään viikko Instagram-julkaisussa ilmoitetun arvonnan voimassaoloajan päättymisen jälkeen.
 6. Osallistumisajan ulkopuolella saapuneita osallistumisia ei hyväksytä arvontaan.
 7. Arvonnan järjestäjä ei vastaa mahdollisista tietoliikenneyhteyksiin liittyvistä ongelmista (esimerkiksi katkoksista) arvontaan osallistumisen yhteydessä.
 8. Osallistuneiden kesken arvotaan julkaisun tekstissä mainittu palkinto. Palkintoa tai osaa siitä ei voi vaihtaa tai muuttaa rahaksi. Palkinto toimitetaan ainoastaan Suomessa sijaitsevaan osoitteeseen.
 9. Voittajalle ilmoitetaan voitosta julkaisussa vastaamalla voittajan kommenttiin. Voittajaa pyydetään lähettämään yhteystietonsa palkinnon lähettämistä varten yksityisviestillä. Jos voittaja ei lähetä yhteystietojaan viikon kuluessa voitosta ilmoittamisesta, voidaan arvonta suorittaa uudelleen. Annettuja yhteystietoja ei käytetä markkinointitarkoituksiin.
 10. Osallistumalla arvontaan osanottajat myöntävät, voittaessaan arvonnan palkinnon, arvonnan järjestäjälle oikeuden julkaista heidän nimensä ilman erillistä suostumusta tai korvausta.
 11. Annettuja yhteystietoja käytetään ainoastaan palkinnon toimittamiseen. Yhteystiedot poistetaan viimeistään 15 vrk kuluttua arvonnan päättymisestä.
 12. Arvontaan osallistujilla on milloin tahansa oikeus muuttaa tai peruuttaa suostumuksensa yhteystietojensa käyttöön arvonnan suorittamiseksi. Peruutus ei kuitenkaan vaikuta arvonnan järjestäjän ennen peruutuksen vastaanottamista suorittaman yhteystietojen käsittelyn lainmukaisuuteen tai jo peruutushetkellä tapahtuneeseen yhteystietojen sovittuun käyttöön. Peruutuksista voi ilmoittaa sähköpostitse osoitteeseen jaana.heikkila@suomisenmaito.fi.
 13. Arvonnan järjestäjä maksaa lakisääteiset arpajaisverot.
 14. Järjestäjä pidättää oikeuden hylätä arvonnasta henkilöt, jotka ovat rikkoneet näitä sääntöjä tai joiden voidaan epäillä käyttäneen osallistumisessa epärehellisiä keinoja. Järjestäjä pidättää itselleen oikeuden sääntömuutoksiin.
 15. Erityisesti huomioitavaa on, että arvonta ei ole Facebookin tai vastaavan median sponsoroima, suosittelema, hallinnoima eikä millään tavalla liity Facebookiin tai vastaavaan mediaan. Osallistuja antaa tietonsa ainoastaan arvonnan järjestäjän käyttöön, ei Facebookin tai vastaavan median.
 16. Järjestäjä pidättää itselleen oikeuden sääntömuutoksiin.