Lokalt producerad Jymy-glass – inhemskt och ekologiskt

Jymy har från första början haft som mål att vara en föregångare i världen av läcker glass: vi vill tillverka den bästa möjliga glassen av rena råvaror på ett så hållbart och transparent sätt som möjligt. Jymy började tillverka ekologisk glass år 2014 som den första i Finland.

Inte långt därefter började Jymy också tillverka vegansk, ekologisk glass och Vapaus-glass med låg kalorihalt. Vi har fortsatt på samma spår och år 2021 lanserade vi en serie koldioxidnegativa glassar som de första i Finland. Alla Jymy-glassar kommer att bli koldioxidnegativa under år 2022.

Närproducerade råvaror och inhemsk produktion

När det handlar om råvaror innebär mindre är mer färre mellanhänder och mer transparens.

Mjölken som används i Jymy-glassarna kommer från en närliggande gård, och vi vet till och med namnet på korna som mjölken kommit från. Vi vet också vad man har odlat under de senaste 25 åren på åkrarna där korna betar. Också de andra viktiga råvarorna, som grädden, bären och äggen, kommer från nära håll i Finland. I våra veganska glassar använder vi inhemska bondbönor och glutenfritt havre. Vi letar efter och testar nya inhemska råvaror kontinuerligt. 

Alla råvaror finns inte att få på nära håll, men även de mer exotiska råvarorna kommer från högkvalitativa, ansvarsfulla leverantörer. Som exempel kommer chokladen som vi använder i våra glassar från Original Beans. Den mörka Cru Virunga-chokladen kommer från Virunga i Kongo, där intäkterna från chokladen möjliggör skydd av utrotningshotade bergsgorillor och plantering av träd, samt främjande av det sociala välbefinnandet och den hållbara utvecklingen i området. Läs mer om Original Beans på  https://originalbeans.com/cru-virunga-congo

Vi undviker mellanhänder även vid produktionen av ingredienser. Våra engagerade och skickliga glassmakare gör allt från början till slut i Aura. Vi gör allt på egen hand i våra egna lokaler; tillagar sylterna och såserna, skrapar ur vaniljstängerna, bakar och smular degbitarna, bryner smöret och kokar upp karamellsåsen.

På detta sätt värnar vi om matens renhet och säkerhet, skapar arbetsplatser i Aura och säkerställer att våra produkter smakar så som vi vill att de ska smaka.

Ekologisk mat garanterar en ren njutning

Den ekologiska matproduktionen är ett internationellt kvalitetssystem. Den kombinerar bästa praxis för miljön och klimatet, en rik biologisk mångfald, bevarande av naturresurser, djurens välbefinnande och livsmedel som har producerats av naturliga råvaror med naturliga metoder. Den svarar på den kontinuerligt växande efterfrågan på ekologiska produkter och främjar utvecklingen av landsbygden.

Ekologisk, ett enda ord, betyder bland annat:

Bästa förhållanden för produktionsdjur

Att ingen genetisk modifiering och inga växtgifter, kemiska gödningsmedel, syntetiska konserverings-, förtjocknings- eller sötningsmedel, färgämnen eller smakförstärkare används.

Ekoövervakningen har tillsyn över allt detta från början av produktionskedjan ända fram till butikshyllan.
Ekologiska produkter gynnar miljön, djuren, odlarna, samhället och naturligtvis dig som äter ekologiskt. Finsk ekologisk mat är samtidigt den mest inhemska maten, då andelen importerade råvaror är liten.

Klimatpositivitet

Jymy är det första företaget som tillverkar koldioxidnegativ glass i Finland och hela Skandinavien.

Detta har varit en viktig milstolpe på vår väg mot hållbar utveckling.

Vi har samarbetat med Envitecpolis och Nordic Offset. Vårt mål är att minska koldioxidutsläppen i vår verksamhet och vår leveranskedja i enlighet med FN:s mål att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 grader. Dessutom tar vi bort mer koldioxid från atmosfären än vad vi släpper ut i den. Detta gör vi med hjälp av noggrant utvalda och certifierade projekt för koldioxidborttagning, såsom genom att plantera skog.

Nedan hittar du en kort sammanfattning över våra klimatåtgärder.

Vårt syfte

Jymy finns till för att ge människor glädje med hjälp av glass. Vi vill göra det på ett hållbart sätt som tar hänsyn till vår planet och klimatförändringarna som hotar den. Detta är något vi försöker bli bättre på varje dag.

Vi gör modiga ändringar för att säkerställa att vi lämnar efter oss en vacker, mångfaldig och livskraftig planet till kommande generationer.

Vår miljö

Jymy tillverkas på landsbygden i Egentliga Finland, mitt i den vackra naturen i Auraådalen. Vi är medvetna om att även vi som ett litet företag är en del av det globala ekosystemet och vi vill påverka miljön positivt.

Uppskattning av Jymys koldioxidavtryck

Envitecpolis har utfört en noggrann analys som uppskattar att Jymys koldioxidavtryck kommer att ligga kring 280 ton CO2e år 2022.

Detta inkluderar:

 1: Direkta utsläpp som uppstår i vår verksamhet

2: Indirekta utsläpp som uppstår vid produktionen av den energi vi använder

3: Utsläpp i början av kedjan: Indirekta utsläpp från vår leveranskedja. Detta inkluderar utsläppen från anläggningar som producerar våra råvaror, förädling, förpackning och transport.

Vår plan

1. Vår plan för att minska vårt koldioxidutsläpp

Jymys mål är fortfarande att minska sin kolintensitet med 25 procent till 2030.

Det innebär att företaget fokuserar allt mer på växtbaserade produkter, som utgör redan idag 40 % av Jymys glassprodukter. Vi kommer givetvis att fortsätta använda förnybar energi och undersöker användningen av mer miljövänliga förpackningar – för att nämna några exempel. Råvarorna, förpackningsmaterialet och den tillhörande logistiken utgör över 90 % av vårt koldioxidavtryck, så i dem ligger våra bästa möjligheter att minska våra utsläpp.

Vi samarbetar med odlarna i vår leveranskedja för att ta reda på hur vi kan sköta marken så att det gynnar alla. Våra nära kontakter med primärproduktionen hjälper oss att förstå hur man kan förbättra och mäta jordbrukets klimatpåverkan.

Den ekologiska gården Venna, som levererar mjölk direkt till vår fabrik, driver ett omfattande arbete för att främja landskapet, livsmiljön och den biologiska mångfalden. Beräkningarna om gårdens koldioxidavtryck har gett en uppfattning om hur vi kan ytterligare minska utsläppen.

Den ekologiska mjölkgården Venna har på ett planmässigt sätt arbetat för att förbättra miljövänligheten och djurens välfärd i redan 20 år, långt innan glassfabriken grundades.

– Inga fossila gödningsmedel används, utan tillväxten bygger på kvävebindande växter och återvunnen gödsel

– Inga fossila bränslen används vid torkning av spannmål

– Åkermarken täcks helt med vegetation

– Egen solenergianläggning och den inköpta elen är CO2-fri

– Därtill är det värt att nämnas att fodret inte produceras på torvmark

På grund av detta har en extern partner (Envitecpolis) beräknat att koldioxidavtrycket av den mjölk som produceras på Venna mjölkgård är 10 % mindre än det nationella och 60 % mindre än det internationella genomsnittliga koldioxidavtrycket.

Beräkningen tar inte hänsyn till kolbindning i mark, även om detta sker mycket på gården, då de befintliga mätmetoderna är inexakta.

Dock har mängden organiskt material, det vill säga kol, i den koldioxidfattiga jordmarken påtagligt och mätbart ökat efter att man har börjat odla ekologiskt gräs, spannmål och baljväxter enligt växelbruksprincipen.

När mätmetoderna blir mer etablerade och detta kan beaktas i beräkningarna, är koldioxidavtrycket hos mjölken som vi använder 25 % mindre än det nationella och över 70 % mindre än det internationella genomsnittliga koldioxidavtrycket

Samtidigt stödjer vi Finlands resa mot koldioxidneutralitet.

2. Vår plan för koldioxidborttagning

När det gäller de utsläpp vi inte kan minska kommer vi att ta bort 10 % mer koldioxid ur atmosfären än vad vi släpper ut i den. Detta gör vi genom att investera i naturbaserade lösningar, delta i projekt som gynnar miljön med tanke på kommande generationer och kolbindning. Vi har hittat partners med stark expertis och erfarenhet om utsläppsminskningar. En av dessa är Nordic Offset, som erbjuder högkvalitativa, självständigt ackrediterade kolborttagningsprojekt.

3. Hur vi påverkar förändringen inom vår bransch

Vårt mål är att förändra vår bransch. Detta är ett ambitiöst mål för ett litet företag från Aura, men vi vet att det föregångare gör påverkar konsumentvanorna och därmed även större varumärken och företag. Vi hoppas att vårt exempel inspirerar andra att agera lika – ju snabbare desto bättre.

Till sist

Vi har blivit allt mer medvetna om vår påverkan på miljön under de senaste åren. Vi trodde att vi gjorde tillräckligt, men nu inser vi att vi kan göra ännu mer. Det är frågan om ett nytt område för Jymy, då vi är det första finska företaget som tillverkar koldioxidnegativ glass. Trots detta vill vi inte sitta sysslolösa med händerna i kors, för om ingen tar första steget kommer vi bara att glida mot en katastrof tillsammans. Vi vill utmana oss själva, våra kunder och hela vår bransch att lämna planeten i bästa möjliga skick till kommande generationer. Vi är inte perfekta och vi måste ständigt förbättra oss, men vi strävar mot våra mål utan att ge upp.

Genom att samarbeta kommer vi att lyckas.